Reklama

Crash testy: auta proti motocyklům

Motocyklisté mají v řadách automobilistů pověst riskujících jednotlivců. Přitom jsou to právě řidiči automobilů, kteří mají na svědomí nejvíce nehod jednostopých vozidel. Navíc díky módnímu trendu, vedoucímu ke stavbě stále vyšších automobilů, jsou při vzájemných střetech stále více ohroženi i cestující v autech.

Řidič žluté dodávky si zkontroloval situaci v protisměru, odkud z lesa nic nejelo. Proto začal odbočovat doleva. Soustředil se přitom na řízení a v té chvíli do přídě vozu narazil motocykl. Jeho řidič i spolujezdkyně byli vymrštěni do výše. Protože vůz neměl stupňovitou příď, neztlumil se jejich pád o přední kapotu automobilu. Narazili do předního skla dodávky a po sérii přemetů bezvládná těla dopadla na silnici. Po chvíli mrazivého ticha se ozval potlesk. Nešlo totiž o skutečnou nehodu, ale pouze o ukázku jedné z nejčastějších příčin havárií motocyklů v rámci tradičních crash-testu ve Wildhausu.

Crash-testy ve Wildhausu pravidelně pořádají organizace DEKRA a švýcarská pojišťovna Winterthur. Jejich cílem není prověření bezpečnosti konkrétních vozidel, ale ukázka průběhu nejčastějších typů dopravních nehod. Letošním tématem byly střety mezi automobily a motocykly. Důvodem je burcující situace, kdy motocyklisté sami zaviní pouhou čtvrtinu svých havárií. Statistiky ukazují, že plných 68 % dopravních nehod motocyklů mají na svědomí řidiči automobilů. Tyto nehody jsou navíc nejnebezpečnější, takže mají na svědomí přes 80 % obětí z řad motocyklistů.

Plných 42 % vzájemných kolizí mezi dvoustopým vozidlem a motocyklem je zaviněno tím, že řidič automobilu při výjezdu z vedlejší silnice na hlavní nedá přednost přijíždějícímu motocyklu. Dalších 26 % nehod má průběh už výše popsaného crash-testu, tedy přehlédnutí motocyklu při odbočování doleva, a dalších 20 % střetů zavinili řidiči automobilů, kteří vybočili doleva a nezaregistrovali, že jsou předjížděni motocyklem.

Boční náraz motocyklu do automobilu přináší stále větší riziko i pro cestující v automobilech. Při kolizi s běžným osobním automobilem totiž motocyklista obvykle přelétne přes jeho střechu. Pokud ale má kolizi s minivanem či terénním vozem, může motocyklista hlavou v přilbě prorazit boční okno a způsobit velmi vážné zranění cestujícím. V tomto případě obvykle nedojde k iniciování bočních airbagů, protože náraz předního kola motocyklu do boku jedoucího vozu není dostatečně silný. Pro motocyklistu má tento typ nehody nejčastěji fatální důsledky vzhledem k extrémnímu zatížení hlavy nárazem (při nárazu rychlostí 100 km/h překračuje kritérium zatížení hlavy desetinásobně hodnotu pokládanou za vysoké riziko úrazu).

Příčiny tak velkého počtu chyb řidičů automobilů jsou přitom jednoduché. Motocykl má mnohem menší čelní siluetu, takže jej automobilista snadno přehlédne, zejména proti tmavšímu pozadí. Většina řidičů automobilů také nedokáže správně odhadnout rychlost jízdy motocyklu. Při pouhém intenzivním brzdění se totiž zablokuje přední kolo motocyklu a ten se stane neovladatelným. Motocyklisté pak na nečekaně vzniklou situaci většinou nereagují správně, protože nemají patřičný výcvik a nedokáží ve zlomku sekundy zvolit menší zlo.

Jak se mohou motocyklisté chránit? Současná motocyklová technika umožňuje velmi intenzivní brzdění a tím i zastavení na velmi krátké vzdálenosti. Jenže ani nejzkušenější motocyklista nedokáže naplno využít brzdné schopnosti svého stroje tak dokonale, jako s pomocí ABS. Přitom rozbor nehod, uskutečněný pracovníky pojišťovny Winterthur, ukazuje, že přibližně dvěma třetinám kolizí mezi automobily a motocykly by se díky ABS dalo předejít. Druhou podmínkou využití špičkové techniky jsou zkušenosti. Ty lze získat jedině při opakovaných speciálních kurzech nabízejících bezpečnou možnost vyzkoušet si reakci stroje při extrémních manévrech. Statistiky mluví krutou řečí - s rostoucím počtem motocyklistů roste nejen jejich průměrný věk, ale i průměrný věk mrtvých a zraněných motocyklistů. Jejich zkušenosti jim při nejčastějším typu nehod nejsou mnoho platné. Proto nejvíce zabitých motocyklistů není, jak by se leckdo domníval, ve věku mezi 18 a 29 lety, ale mezi 30 a 59 lety.

Proti snaze o vyšší bezpečnost motocyklistů jdou stále módní trendy. Například strmě se zvedající nádrž má při nehodě za následek mnohem vážnější zranění dolních končetin než méně efektní klasický vzhled. Je také řada motocyklistů, kteří raději volí tmavé oblečení i motocykl. Pokud už tedy někdo chce jezdit v černé kůži s černou přilbou na černém stroji, pak by měl za všech okolností jezdit s rozsvíceným světlometem - ne proto, že je to předepsáno, ale protože mu to může pomoci předejít nehodě. Pokud motocyklista není tímto typem tradicionalisty, měl by k rozsvícenému světlometu přidat i barevně výrazné kvalitní oblečení s patřičnými ochrannými prvky. A pro všechny motocyklisty by měla platit zásada - snažte se předvídat chybné chování automobilistů, počítejte s tím, že vás možná nevidí, nebo nevnímají, a podcení vaši rychlost.

Crash 1Crash 2Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama