Reklama

Řidičské průkazy na moto v pohybu

Nejpozději od začátku roku 2013 čeká nové zájemce o řidičský průkaz na motocykl nový systém rozdělení řidičských oprávnění. Vláda totiž schválila novelu zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákona č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičské průkazy).

Na konci roku 2010 jsme vás informovali o průběhu a obsahu schvalovacího procesu nového zákona. Nyní je vše už připraveno a podle očekávání by v této formě mělo vše projít i schválením v poslanecké sněmovně.

Zásadní změny v rozdělení ŘO na motocykl vycházejí potom takto: sk. AM se měnit nebude, jen menší doplňky (min.věk 15 let, do 50 ccm a max. konstrukční rychlost do 45 km/h). Skupiny A1 (do 125 ccm a s poměrem výkonu a hmotnosti 0,1 kW/kg, max.výkon 11 kW) zůstává minimální věk16 let. Prvním větším zásahem je nová skupina A2 od 18 let (maximální výkon do 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti do 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem). Bez jakýchkoliv omezení bude skupina A, ale věk se zvýší ze současných 21 na 24 let. Ovšem pokud budete už dva roky, např. od 18 let vlastníkem ŘO na skupinu A2, budete moci už ve 20 letech absolvovat zkoušku na skupinu A. Další změnou bude postupka z nižších na vyšší skupiny A. Tzv. Doplňovací zkoušku (Jízda s motocyklem patřícím do dané skupiny ŘO, nemusí se absolvovat celý kurz!) bude moci absolvovat adept pro skupinu A2, když je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo pro skupinu A, když je alespoň dva roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2. V praxi to také znamená, že od 24 let už padnou jakákoliv omezení a rovnou můžete získat ŘO na sk. A bez předchozí praxe. A malá poznámka k platnosti řidičských oprávnění získaných podle současných podmínek. Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená podle dosavadní právní úpravy zůstávají zachována v rozsahu, v jakém byla udělena. Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin opravňují rovněž k řízení vozidel, která jsou do skupin se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení řidičského oprávnění, citace zákona.

Další fází bude změna zákonů a vyhlášek týkající se průběhu výuky a výcviku nových adeptů v autoškolách a samozřejmě i závěrečné zkoušky. Vše bude určitě záviset na „výstupní kontrole“ zkušebním komisařem a nastavených podmínkách pro zkoušky. Počty hodin a styl výcviku stanoví prováděcí vyhlášky, to bude platit i v případě tolik diskutovaného druhého ovládání (druhá řídítka) na motocyklu, zda budou výcvikové motocykly s ním, anebo bez něj.

Zprávy z Ministerstva dopravy jasně hovoří o tom, že nejbližší možný termín platnosti novely zákona je začátek roku 2012, a podle nařízení evropské směrnice je nejzažší termín uvést tyto nové předpisy v činnost začátek roku 2013. Podle posledního rychlého pohybu ve schvalovacím procesu nového zákona je možná jeho platnost už od roku 2012, a to aspoň některých části tohoto zákona souvisejících právě s řidičským oprávněním na sk. A.

Výběr hlavních změn v řidičských oprávněních v souboru pdf ke stažení zde A Pokud chcete sledovat vývoj tohoto nového zákona vše je přístupné zde

Přiložené video dokumentuje průběh praktické zkoušky na moto ve Velké Británii, doporučuji shlédnout všech 15 částí dokumentu. Co myslíte, šel by takový systém praktikovat v našich podmínkách? Můj názor je že určitě ano, ale už to tady mělo být před 20 lety.

rp motoLogin Přihlásit Registrace ›

 
Reklama