Reklama

S jakým řidičským průkazem na čtyřkolku?

Máte chuť si obstarat čtyřkolku, nebo si jí jen někdy pro zábavu vypůjčit a zajezdit si? Podobnost s motocyklem tady je, ale legislativa to vidí jinak.

Pokud jde o řidičské oprávnění k řízení čtyřkolek, je sice pravdou, že technicky se jedná o motocykl (kategorie L – proto je mj. povinná i ochranná přilba), avšak při vymezení řidičského oprávnění je třeba vycházet též z evropské směrnice o řidičských průkazech (91/439/EHS, resp. nová 2006/126/ES) a respektovat § 81 našeho zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obě směrnice předpokládají, že k řízení čtyřkolek (ačkoliv jde technicky o motocykly) má být vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B, popřípadě podle technických parametrů alespoň podskupiny B1.

Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km/h nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 ccm nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů. Pokud konstrukční rychlost čtyřkolky (podle údajů technického průkazu) nepřesáhne 45 km/h, považuje se za moped a řídit ji lze s řidičským oprávněním pro řízení mopedů – tj. skupiny/podskupiny AM, A1, A a B.

Při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla musí být čtyřkolka opatřena dálničním kupónem. Čtyřkolka jako silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny („vozidlo v systému časového zpoplatnění") podléhá podle zákona o pozemních komunikacích režimu časového poplatku a při jízdě po zpoplatněné pozemní komunikaci musí být předepsaným způsobem označena dálničním kupónem.

Druhy řidičských oprávnění

Skupiny A, B a jejich podskupiny (popis jednotlivých skupin řidičských oprávnění dle zákona č.361/2000 Sb).

AM - mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h 15 let.
  A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW 16 let.
  Ao - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16kW/kg 18 let.
  An- motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16kW/kg 21 let.
  B1-motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychlostí nad 45 km/h nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 ccm nebo jiným zařízením srovnatelného výkonu; pohotovostní hmotnost nesmí být vyšší než 550 kg 17 let.
  B -motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg, traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h 18 let  

quad 1quad 2Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama