Reklama

Změny pro řidiče od 2024: nový bodový systém a větší pokuty za překročení rychlosti

Nový rok 2024 s sebou kromě bujarých oslav přinesl i několik zásadních změn v novele zákona o silničním provozu, které přináší změnu v silniční dopravě. Některé budou kladně přijímány, některé už méně, zejména ty, které se budou týkat vašeho bodového konta a vaší peněženky.

Novelizace Zákona č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích vstoupila v platnost 1.1.2024. Hlavním cílem této změny bylo dle Ministerstva dopravy zjednodušit srozumitelnost bodového systému. Snížil se počet skupin trestných bodů z pěti na tři kategorie. Řidiči mohou nově dostat buď 2, 4 nebo 6 bodů za přestupky podle jejich závažnosti. Při nasbírání 12 bodů řidič přijde o řidičský průkaz. O ten ale nově také přijde i v případě, pokud řidič dvakrát spáchá přestupek za 6 bodů nebo třikrát za 4 body.

1 Honda XL750 Transalp (10)1 Honda XL750 Transalp (2)1 Honda XL750 Transalp (4)

Změny v bodovém systému

Většina přestupků, které byly dříve hodnoceny 7 body, bude nyní hodnocena 6 body.
Přestupek „Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn 'Stůj!'“ byl zvýšen z 5 na 6 bodů.
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec bylo zvýšeno ze 3 na 4 body.

Rozdělení přestupků podle nového bodového systému:

2 body: Překročení rychlosti o méně než 10 km/h, omezení chodce, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce.
4 body: Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec), opuštění místa nehody, neprodlené nezastavení vozidla, neoznámení Policii ČR o nehodě, neprokázání totožnosti.
6 bodů: Jízda pod vlivem alkoholu/návykové látky (nad 0,3 promile), stav vylučující způsobilost k řízení, odmítnutí testu na alkohol/návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení/couvání/jízda v protisměru na dálnici, porušení zákazu předjíždění, „jízda na červenou“, překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec), ohrožení chodce, dopravní nehoda s ublížením na zdraví.

Řidičák od 17 let

Nově bude možnost získat řidičský průkaz skupiny B od 17 let. Kurz autoškoly může žadatel začít v 15,5 letech, musí absolvovat standardní výcvik a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Do 18 let smí řídit pouze pod dohledem zkušeného řidiče, tzv. mentora. Ten musí splňovat kvalifikační předpoklady, sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Režim L17 je zaznamenán v Evidenční kartě řidiče mladého řidiče i mentora. Mentor musí mít řidičské oprávnění skupiny B minimálně 10 let, nesmí mít zákaz řízení a žádný záznam v bodovém systému. Mladý řidič může mít až 4 mentory. Pokud začínající řidič v režimu L17 spáchá závažný přestupek, musí absolvovat vzdělávací kurzy. Mentor dohlíží na mladého řidiče a dává mu pokyny. V případě dopravní nehody může být mentor vyšetřován, zda-li nezanedbal své povinnosti a pokud pochybí, může být pokutován.

Na rozdíl od automobilu, kde je nutné mít do 18 let mentora vždy vedle sebe, při řízení skútru do zdvihového objemu 125 ccm a 11 kW výkonu, tuto podmínku není nutné dodržovat. Řídit tak může skútr od 17 let sám, stejně tak vozidla v kategorii B1, tedy čtyřkolky s výkonem do 15 kW. Režim L17 platí pouze v České republice.

1 CFMOTO 800MT Explore test (22)1 CFMOTO 800MT Explore test (23)1 CFMOTO 800MT Explore test (26)

Nový limit až 150 km/h na vybraných úsecích dálnice

Novela zákona o silničním provozu zvyšuje maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic ze 130 km/h na 150 km/h. Tato změna se týká pouze úseků, které jsou pro tuto rychlost vhodné a bezpečné. Aktuálně má Ministerstvo dopravy vytipované zatím jen tři úseky.

Zvýšené sazby pokut, tvrdší postihy za vážné provinění

Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky: 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů (nad 0,3 promile), 6 až 18 měsíců zákaz řízení.
Stav vylučující způsobilost k jízdě: 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů, 6 až 18 měsíců zákaz řízení.
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky: 25 000 – 75 000 Kč, 6 bodů, 18 až 36 měsíců zákaz řízení.
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více: 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů, 6 až 18 měsíců zákaz řízení.
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více: 4 000 – 10 000 Kč, 4 body, bez zákazu řízení.
Ohrožení chodce: 4 000 – 10 000 Kč, 6 bodů, bez zákazu řízení.
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví: Dvojnásobek pokuty za přestupek vedoucí k nehodě, 6 až 18 nebo 18 až 36 měsíců zákaz řízení.

1 KTM 1390 Super Duke R (9)1 KTM 1390 Super Duke R (11)1 KTM 1390 Super Duke R (4)

Dva nejzávažnější přestupky = odebrání řidičáku

Pokud řidič dvakrát během tří let spáchá některý z nejzávažnějších přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění.

Nejzávažnější přestupky zahrnují např.:
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky.
Způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví.
Překročení povolené rychlosti o více než 40 km/h.
Opakované odmítnutí podrobit se dechové zkoušce nebo odběru krve pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek.
Způsobení dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo smrtí.
Jízda v protisměru na dálnici nebo rychlostní silnici.
Opakované neuposlechnutí výzvy policisty k zastavení vozidla.

Tři středně závažné přestupky = odebrání řidičáku

Pokud řidič třikrát spáchá některý z těchto méně závažných přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění.

Středně závažné přestupky zahrnují:
Překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h.
Nezastavení na stopce.
Nedání přednosti v jízdě.
Jízda bez zapnutých světel v případě špatné viditelnosti.
Nezastavení před přejezdem pro chodce.
Nezastavení na železničním přejezdu při svítících červených světlech.
Jízda v protisměru v jednosměrce.
Nezastavení před vjezdem na kruhový objezd.

1 Voge 500AC (8)1 Voge 500AC (9)1 VOGE 500DS Adventure test (1)

Řidičský průkaz, malý techničák a zelenou kartu nemusíte mít v ČR u sebe

V dnešní online době už nemusíte řešit, kam jste přes zimu založili malý technický průkaz a doklad o pojištění motocyklu, tzv. zelenou kartu, která už navíc dávno ani není zelená. Policie ČR platnost těchto dokladů ověří ze svých databází. Toto se rovněž týká i řidičského oprávnění. Od nového roku rovněž zaniká velký technický průkaz, data uvedená v tomto průkazu budou evidovaná na Portálu dopravy podle VIN vozidla. To však neznamená, že jej máte rovnou zahodit nebo chvátat na registr vozidel, aby vám jej vyměnili za nový doklad, který bude náhradou za malý a velký technický průkaz. Výměna za zjednodušený průkaz bude postupná a je plánovaná na několik let.

Jízda bez řidičského průkazu, malého technického průkazu a zelené karty je platná pouze na území České republiky. Jakmile se vydáte do zahraničí, všechny tři zmíněné doklady musíte mít s sebou.

Zdroj: Ministerstvo dopravyLogin Přihlásit Registrace ›

 
Reklama