Reklama

BMW ASA: automatické řazení pro motocykly

Bavorský výrobce přidává do své nabídky možnost pořídit si motocykl s automatickým asistentem řazení a umožnit tak zákazníkům zvolit si také variantu řazení bez nutnosti použití spojkové páčky, ale bez jakékoliv ztráty dynamiky při řazení.

Automatický asistent řazení (ASA) je navržen tak, že chod spojky a řazení šestistupňové převodovky ovládají dva elektromechanické aktuátory, což je hlavní rozdíl oproti běžnému asistentu řazení. K manuálnímu ovládání spojky není potřeba páčka. Jezdci odpadá nutnost řadit a jízda je díky tomu příjemnější a snadnější a může se více soustředit jen na ovládání plynové rukojeti a řadicí páčky.

Požadavek jezdce na změnu převodového stupně se do řídicí jednotky přenáší prostřednictvím snímače řadicí páčky, který je ovládán standardně nohou. Další snímače určují otáčky vstupního hřídele převodovky a polohu spojky. Tyto hodnoty jsou přenášeny do řídicí jednotky TCU (Transmission Control Unit), která je propojena s řídicí jednotkou motoru, a modeluje řízení spojky, ovládání řazení a celkový stav systému.

1 BMW ASA automaticky asistent razeni (2)1 BMW ASA automaticky asistent razeni (3)

Spojka je ovládána elektromechanickým aktuátorem v kombinaci s hydraulickým systémem s přímým hydraulickým propojením mezi hlavním a pomocným spojkovým válcem. Aktuátor reguluje požadovaný prokluz spojky, spíná spojku při přeřazování a rozpíná ji při zastavování. V režimu manuálního řazení „M“ může řidič řadicí pákou pohybovat v požadovaném směru obvyklým způsobem. Pokud jsou otáčky požadovaného cílového převodového stupně v rozsahu maximálních nebo minimálních otáček, dojde k okamžitému přeřazení. Pokud otáčky motoru klesnou pod minimální otáčky pro daný převodový stupeň, automaticky se přeřadí i v manuálním režimu. Díky tomu nedojde ke zhasnutí motoru. V režimu „M“ lze stále řadit nohou, takže jezdec může sám rozhodnout, kdy chce přeřadit.

V režimu „D“ jsou převody řazeny automaticky v závislosti na jízdním režimu, otáčkách motoru, poloze škrticí klapky a úhlu náklonu motocyklu. Převodové stupně jsou řazeny podle jízdní situace a požadavků na dynamiku. V režimu „D“ se Automatický asistent řazení uplatní nejvíce. Změny rychlostních stupňů automaticky volí řídicí jednotka motoru. V obou režimech „M“ a „D“ jezdec profituje z téměř nulové ztráty hnací síly. Například při řazení na vyšší rychlostní stupeň z větší části mizí otřesy spojené s klasickým manuálním řazením pomocí spojkové páčky, stejně jako riziko kontaktu přilby jezdce a spolujezdce vlivem škubnutí.

1 BMW ASA automaticky asistent razeni (1)1 BMW ASA automaticky asistent razeni (4)

Také podřazování je řešeno tak, aby bylo co nejplynulejší a co nejméně ovlivňovalo stabilitu jízdy. Aby bylo zajištěno optimální řazení v každé jízdní situaci, jsou různým jízdním režimům přiřazeny specifické charakteristiky funkce automatického řazení. V kombinaci s aktivním systémem udržování rychlosti nebo varováním před čelní srážkou znamená propojení funkcí také větší bezpečnost při jízdě na motocyklu.

V obtížných jízdních situacích vyžaduje ovládání spojky a plynu velké soustředění. Pokud se cestuje se zavazadly a třeba i se spolujezdcem a zejména pak na dlouhých cestách, je používání spojky a řazení často vyčerpávající. S Automatickým asistentem má jezdec větší volnost a jízda je pro něj díky tomu příjemnější. Výkonný motor boxer umožňuje díky automatickému ovládání spojky téměř plynulé rozjíždění například do kopce, což se pozitivně projevuje také na lepší ovladatelnosti motocyklu v terénu nebo na špatném povrchu.

Zdroj: BMW MotorradLogin Přihlásit Registrace ›

 
Reklama