Reklama

Konec MotoGP v České republice? Hlavní obrázek k článku: Konec MotoGP v České republice?

Tentokrát pro vás máme delší status než obvykle. Asi všichni jste viděli předběžný kalendář MotoGP pro sezónu 2021, kde Grand Prix České republiky chybí. Nabízíme souhrn všech skutečností. Názor si udělejte sami.

Základní informace

Pořadatelem Grand Prix České republiky je od ročníku 2016 Spolek pro GP ČR Brno. Rozhodovací pravomoc má statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

Automotodrom Brno ve Spolku nijak nefiguruje. Automotodrom Brno je smluvním partnerem pro pronájem celého areálu Masarykova okruhu. To znamená závodní dráhu, boxy, zdravotní středisko, tribuny nebo parkoviště.

Automotodrom Brno zároveň každoročně byl smluvním partnerem pro realizaci tzv. manuálu. Zjednodušeně řečeno předpisu FIM pro organizaci sportovního podniku. Realizací manuálu se zajišťuje veškeré dění na dráze – traťoví komisaři, zdravotní služba, požární služba, příprava trati, sportovní řízení závodu pod taktovkou promotéra, TV compound, tiskové středisko a tak dále.

Dle uzavřené smlouvy s promotérem šampionátu MotoGP je Spolek pro GP ČR Brno zodpovědný za stav závodní dráhy. Do smlouvy byl tento bod zakotven v roce 2015 na základě požadavku Spolku.

Automotodrom Brno si velmi dobře uvědomuje, že je otázka zajištění financování Grand Prix České republiky složitá.

Podpořili jsme u Dorny požadavek Spolku, aby mohl využívat plochy v areálu pro reklamní partnery, kteří mohou přispět k financování.

Poskytli jsme Spolku slevu nájmu v celkové výši 8 milionů korun s ohledem na problematický ročník 2020, který se kvůli pandemii koronaviru musel uskutečnit bez diváků.

Ocenili jsme přístup vlády ČR a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří vyčlenili z rozpočtu finance na pokrytí úhrady zalistovacího poplatku a nabídli pomoc při vyhledávání partnerů pro Grand Prix.

Hned po jednání s Dornou v září 2019 jsme připravili pro Spolek katalog všech ploch pro využití partnerů a snažili se podpořit úsilí Spolku pro vyhledávání partnerů.

Automotodrom Brno je jedním z největších odběratelů vstupenek. Ročně nakupujeme vstupenky zhruba v objemu 3 miliony ročně.

Povrch dráhy

Poslední velká a zásadní oprava povrchu závodní trati byla provedena v roce 2008.

Pořádající Spolek pro GP ČR Brno i Automotodrom Brno jsou každoročně po skončení závodu bezpečnostní komisí FIM informováni o požadovaných úpravách závodní trati, aby mohla být trať homologována pro mistrovství světa. Není tedy možné, aby byli zástupci Spolku nyní překvapeni, že bezpečnostní komise vyžaduje opravu povrchu.

Bezpečnostní komise po letošním ročníku vyhodnotila stav dráhy tak, že je nezbytně nutné provést úpravy pro splnění homologace typu A. Vycházela přitom ze sdělení jezdců kategorie MotoGP.

FIM i Dorna se odkazují na neustálé odkládání řešení, proto v letošním roce k požadavkům přistoupili nekompromisně. Úpravy se týkají nejen povrchu trati, ale i okolních zón. Dále je požadováno rozšíření bezpečnostních zón a změna orientace bezpečnostních zón z „negativních“ na „pozitivní“, tj. opačná orientace zóny vzhledem k profilu trati. Opravy byly původně naceněny na 250–280 milionů Kč.

Automotodrom Brno nabídl Spolku součinnost při obhajobě některých nadměrných požadavků FIM a „změkčení“ požadavků na úpravu povrchu trati a okolních zón v částce cca 100 milionů Kč.

Je potřeba zdůraznit, že současný stav povrchu dráhy je pro aktivity Automotodrom Brno zcela dostačující.

Dále je třeba zdůraznit, že Automotodrom reagoval každoročně na požadavky FIM a na vlastní náklady prováděl opravy dle požadavků FIM. Tyto náklady po Spolku nenárokoval, byť smlouva jasně říká, že Spolek je povinen tyto náklady hradit. Za ty roky se investice nad rámec našich smluvních povinností vyšplhaly do desítek milionů korun.

Závěrem

Z uzavřených smluv vyplývá, že by Spolek pro GP ČR Brno měl uhradit 100 % nákladů na výměnu závodního povrchu.

I přes tuto skutečnost každoročně Spolku Automodrom Brno nabízí součinnost i významný finanční podíl na opravách.

Zástupci Spolku v těchto dnech začínají hovořit o kroku k insolvenci Spolku a ke zrušení Grand Prix ČR 2021, byť mají uzavřené platné smlouvy s promotérem i Automotodromem Brno. Zároveň jsou v platnosti tisíce vstupenek, které se návštěvníkům prodlužovaly na ročník 2021.

Spolek by se měl zaměřit na vyjednávání o opravě dráhy pro rok 2021. Zcela neuváženě tuto situaci nezvládnul, začal ji řešit v nevhodnou dobu, bez patřičných znalostí a velmi direktivně. Pokud bude schválena oprava pouze nejvíce zasažených míst je jasné, že rok 2021 bude posledním, kdy MotoGP navštíví Českou republiku.

Spolek by se tedy více než na insolvenci, která je dle našeho názoru až naprosto krajní variantou, měl zaměřit hlavně na obchodní činnost. Věnovat maximální úsilí podpoře prodeje vstupenek pro rok 2021 a nalezení partnerů, což jim smlouva s promotérem dovoluje.

Relevantní je i otázka, zda jsou připraveny ceníky vstupenek pro rok 2021, jestli jsou připravena výběrová řízení pro zajištění diváckých potřeb a další a další kroky, které jsou podstatné pro zajištění organizace GP, nebo jestli je nachystána výhradně insolvence. Věříme, že to vše mají zástupci Spolku na vědomí a udělají maximum, aby tuto jedinečnou sportovní akci v Brně udrželi.

A ještě perlička na závěr: Automotodrom Brno stále umořuje dluhy z dob, kdy akci nejvyššího mezinárodního významu pořádal sám a suploval tak roli města, kraje i státu, přičemž se mu dostávalo minimální, či v několika letech dokonce nulové finanční podpory. Městu, kraji i státu přitom z Grand Prix České republiky plynuly značné marketingové i ekonomické výhody.

Zdroj: Automotodrom Brno - Brno Circuit
Foto: Josef FaitLogin Přihlásit Registrace ›