Reklama

Grand Prix České republiky 2020 (CZECHGP 2020) Hlavní obrázek k článku: Grand Prix České republiky 2020 (CZECHGP 2020)

Letošní tradiční motocyklový svátek se v Brně bude konat bez přítomnosti diváku v areálu Masarykova okruhu. Výrazně se tedy mění i tradiční policejní opatření. Místo obvyklých dvou tisíc policejních směn plánujeme za víkend odsloužit zhruba tři stovky směn.

Část policistů z tohoto počtu bude ale vykonávat běžnou činnost v teritoriu a do opatření se zapojí až v případě potřeby.

Pořádková opatření

Vstup do areálu je vyjma přímých účastníků akce zakázán. Pořádkoví policisté budou působit mimo samotný areál okruhu. Dohlédneme na to, aby v bezprostředním okolí nedocházelo k porušování zákona a přijatých hygienických opatření. Prioritně se budeme snažit řešit prohřešky domluvou. Respektujte pokyny pořadatelů i policistů. Zejména se zaměříme na následující přestupky:

Obecně platná nařízení

• porušení podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních akcí…
• přestupky proti majetku
• přestupky proti občanskému soužití
Porušení lesního zákona (zákon o lesích 289/1995 Sb.)
• Zákaz vjezdu a stáni motorových vozidel v lese, kouření v lese, odhazování odpadků
• neoprávněný vjezd, kempování, zapalování ohňů
Zákon o civilním letectví (49/1997 Sb.):
• drony (bezletová zóna)

Na místě budou policisté ze speciální pořádkové jednotky, Letecké služby Policie ČR, cizinečtí policisté, jízdní policie i psovodi. Letos nebudou přítomni naši zahraniční kolegové.

Dopravní opatření

Od pátku do neděle budou silnice v okolí Masarykova okruhu v režimu zvláštního užívání komunikace. V praxi to znamená, že řidiči bez povolení neprojedou po komunikacích III/6021 a III/3842. Z Žebětína do Ostrovačic se pojede obousměrně objízdnou trasou přes Veselku. (viz plánek objízdných tras)Login Přihlásit Registrace ›

Reklama